HERMES-Astrologie

IWKA

Horoskop Gründung IWKA Gründung IWKA
14. 2 . 1889, * LMT
Berlin, D, 13E22, 52N30
Quelle/Referenz: HWP RBS
Gründung durch Umwandlung der Ursprungsfirma 'Deutsche Metallpatronenfabrik' in eine Aktiengesellschaft.
Änderungen
Webmaster
Links
Impressum